44.200.27.215 ec2-44-200-27-215.compute-1.amazonaws.comSystem zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej
-nobody-
data
Red-Bud

   Regulamin serwisu

  kliknij . . .
. . . aby zwin lub rozwin ^
Korzystanie z usług serwisu TUCM jest jednoznaczne z:

- przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

- złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzach są zgodne z prawdą i stanowią odzwierciedlenie woli Użytkownika.

- upoważnieniem TUCM do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w zasobach informacyjnych Wspólnoty w celu udostępniania po przez konto w serwisie Użytkownikowi.

- przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do formularzy na stronach serwisu.

- Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

- TUCM jest uprawniony do zablokowania konta w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę systemu lub innych użytkowników konta lub Usług, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

Ponadto TUCM przysługuje prawo do zablokowania konta, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na konta serwisu, próba nadużycia dostępu, działania hakerskie).

Zablokowanie konta z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania konta.Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania innych działań, jeżeli są przewidziane prawem.

Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w TUCM:


Korzystając z serwisu użytkownicy pozostają anonimowi do chwili zalogowania i stają się anonimowi po wylogowaniu. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis TUCM wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.
Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera.
W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w szczególności części wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki cookies służą jedynie do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać kodów identyfikacyjnych.
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera.
Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie procesu autoryzacji logowania do zasobów serwisu realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez TUCM z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
System TUCM zawiera lub będzie zawierał dane, treści i informacje, w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne dla zalogowanych osób. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i nabyciu uprawnień od Administratora serwisu.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku.

Serwis udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową konta, dostępną po autoryzacji.

Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie danych osobowych o użytkowniku.

 

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do biura Administracji.

 Prawo wyboru:

Jakie informacje osobiste są przetwarzane i wykorzystywane do świadczenia usług zdalnego dostępu

do zasobów związanych z Właścicielem części nieruchomości będących we Wspólnocie Mieszkaniowej lub Wspólnocie Lokali. TUCM daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i które informacje mogą być przenoszone do serwisu.

Serwis dostępny jest jedynie dla osób, które posiadają konto w serwisie a niektóre części serwisu powstają i są dostępne jedynie dla osób, które włączą lub aktywują poszczególne usługi serwiu. Aktywowanie tych części serwisu jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć w całości lub części zmieniając ustawienia na stronie profilu konta.

 

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

 

TUCM jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres Administratora serwisu.

 Definicje użyte w regulaminie:

 

TUCM - teleinformatyczny system dostępu dla użytkowników do zasobów informacyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Użytkownik - osoba posiadająca konto w TUCM za pomocą którego udostępniane są wybrane dane.

 

Logowanie - Logowanie służy do rozpoznania użytkownika, po to aby zaoferować mu serwis lub usługę dla niego przeznaczoną a także chronić jego dane przed innymi użytkownikami. Logowanie polega na wpisaniu przez użytkownika identyfikatora nadanego mu przez biuro przy instalacji usługi TUCM i numeru pin w specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. Po zalogowaniu można korzystać ze wszystkich serwisów przeznaczonych dla Użytkownika, z reguły bez konieczności ponownego logowania. Po zakończeniu korzystania z usług serwisu zalecamy wylogowanie się. W przeciwnym wypadku, wylogowanie nastąpi automatycznie po zakończeniu sesji połączena z serwerem serwisu.

 

Zablokowanie Konta - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z konta dostępu do serwisu TUCM.

 

Log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.

 

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

 

Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem. Kryptograficzne algorytmy szyfrujące dane oraz kodowana transmisja okaże się bezużyteczna w przypadku beztroskiego udostępniania kodów i haseł dla nieupoważnionych osób.


 Zalecenia:

* Do przeglądania serwisu zalecana jest przeglądarka internetowa Firefox. Pobrać program i dowiedzieć się co decyduje o przewadze Firefoksa można na stronie projektu Mozilla: Firefox

* Zalecana jest okresowa zmiana kodu pin (szczególnie w sytuacji wątpliwości co do zachowania jego poufności). Dokonać tego można na stronie profilu użytkownika.