44.200.27.215 ec2-44-200-27-215.compute-1.amazonaws.comSystem zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej
-nobody-
data
Red-Bud

   Informacje prawne i ogólne

  kliknij . . .
. . . aby zwin lub rozwin ^
* Wodomierze są przyrządami pomiarowymi - mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.
* Wg wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgać 10 %. Wpływ warunków instalacyjnych może zwiększyć tę różnicę.
* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych okres ważności cech legalizacji wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i gorącej o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wynosi 5 lat. Okres ważności dowódu legalizacji wtórnej również obowiązuje 5 lat (załącznik nr 35 do rozporządzenia). W poprzednim stanie prawnym terminy te były zróżnicowane dla liczników wody zimnej i ciepłej i wynosiły odpowiednio 5 i 4 lata.
* Właściciel lokalu zobowiązany jest udostępniać urządzienia pomiarowe do kontroli stanu i ważności legalizacji. Odczyty stanów dokonywane są okresowo zgodnie z okresami rozliczeń mediów. Obowiązkowo co najmniej raz na koniec roku sprawozdawczego